Albert Camus

[…] wielkie nieszczęścia, już dzięki swemu trwaniu, są monotonne.