Oscar Wilde

Never fear shadows, for shadows only mean there is a light shining somewhere near by.
Nie bój się cieni. One świad­czą o tym, że gdzieś znaj­du­je się światło.